Miałem przyjemność uczestniczyć w programie coaching-u prowadzonym przez Martę Bielecka. Osobiście oceniam ten trening jako bardzo interesujący i pomocny w moim rozwoju zawodowym. Dodatkowo podczas treningu miałem możliwość dowiedzieć się nowych rzeczy o sobie i spojrzeć na siebie w bardzo odkrywczy sposób, co sprawiło mi wielka radość i satysfakcję. Cały trening był miłym doświadczeniem i mimo że miał miejsce w trudnym okresie w moim życiu zawodowym, był prowadzony w taki sposób, że na każde spotkanie czekałem z radością i zaciekawieniem. Podczas treningu Marta zaaplikowała mi wielką dawkę pozytywnej energii, radości życia i szacunku do drugiego człowieka. Dodatkowo na naszych spotkaniach pozyskałem umiejętność komunikowania swojej asertywności i przekładania jej na język zrozumiały dla mojego otoczenia. Polecam Martę jako trenera mentora, coacha, a przede wszystkim Dobrego Człowieka.

Grzegorz
Menedżer Sprzedaży w Siemens